9979 Nummer spirituele betekenis

Wat betekent 9979?

9979 = 9 + 9 + 7 + 9 = 3. 4 , 3 + 4 = 7

Als je nummer 9979 ziet, heeft het bericht betrekking op het gebied van persoonlijkheidsontwikkeling en creativiteit en zegt dat Jouw persoonlijke groei, uitgedrukt in het vermogen om mensen te voelen en te begrijpen, aan kracht wint. Het is mogelijk dat deze vaardigheid binnen afzienbare tijd je tweede baan wordt (psychologie, spirituele mentoring). Bovendien vertegenwoordigt deze baan geen materieel belang voor jou. Wat je ook doet, je doet het uitsluitend voor het welzijn van anderen. Hun dankbaarheid zal uw enige 'winst' zijn.

Gedetailleerde betekenis van 9979 enkele cijfers

Nummer 9979 vertegenwoordigt een trillingsspectrum van nummer 9, twee keer voorkomend, nummer 7, negen (9)

Twee of meer negens in de boodschap van de hemel betekenen dat de hoeveelheid problemen die je zelf hebt gecreëerd op het punt staat een kritiek niveau te bereiken. Dus als je niet op de explosie wilt wachten, moet je zo snel mogelijk afstand doen van de illusies over je plaats in deze onvolmaakte wereld en beginnen te leven met de realiteit ervan.Nummer 7 is een goed teken in de boodschap van de engelen. Het moet als volgt worden begrepen: uw standpunten zijn volledig gerechtvaardigd, maar ze zullen nog stabieler worden als elke actie wordt voorafgegaan door een grondige analyse van de situatie. Het is deze volgorde die de hoeveelheid problemen in je leven tot een minimum zal beperken.De Negen, die voorkomen in het bericht dat je van hierboven hebt ontvangen, betekent dat de kwaliteiten van dit nummer - goede wil, het vermogen om te begrijpen en te vergeven - je in staat stelden om de situatie die hopeloos leek veilig op te lossen. Engelen raden je aan om deze eigenschappen van je aard als basis te nemen om ze onder alle omstandigheden te gebruiken.

9979 numerologie betekenis

- - -
- - -
7 - 999

Het is waarschijnlijk dat er binnenkort een persoon in je leven zal verschijnen wiens aanwezigheid je je hoofd zal doen verliezen. Aanvaard dit geschenk van de hemel met dankbaarheid en eerbied, en probeer niet de behoeften van je hart te weerstaan. Je hebt nog steeds tijd voor logisch verantwoorde acties als je eindelijk het vermogen verliest om je dwaas te gedragen.Bereid je voor op een situatie waarin romantiek wordt gemengd met levenservaring in een verhouding van 5:1. Waarschijnlijk word je snel verliefd en staan ​​al je logische constructies, al je regels van de logica machteloos tegen het overweldigende gevoel. Probeer niet de overblijfselen van gezond verstand te behouden en verwijt jezelf niet dat je dwaze dingen doet. Het is geen schande om je hoofd te verliezen.

Weet u dat het numerologische profiel van een persoon meer dan 50 nummers bevat,
die elk een bepaald aspect van hun persoonlijkheid beschrijven?
Numeroscop voert alle berekeningen voor u uit in minder dan één seconde.
Je hoeft alleen je naam en geboortedatum in te vullen Bereken gratis uw numerologische grafiek